Bewonersorganisatie

De Hillegondaflat heeft een Bewonersorganisatie die het contact bevordert tussen de bewoners en bestuur van de Stichting Hillegondaflat.
Dit betekent onder meer dat zij regelmatig spreken met de directeur van de flat, tijdens formele vergaderingen maar vooral ook informeel.
Daarnaast woont de voorzitster van de Bewonersorganisatie alle vergaderingen bij van het bestuur van de Stichting.

Bewoners Hillegonda

Voorbeelden van andere activiteiten van de Bewonersorganisatie zijn:

  • Het regelmatig organiseren van bijvoorbeeld een lezing of de vertoning van een bijzondere film, ongeveer tweemaal per maand.
  • Het zorgen voor persoonlijke aandacht en bloemen voor de bewoners bij bijzondere omstandigheden.
  • Het organiseren van een gezamenlijke borrel in de bibliotheek, elke eerste vrijdag van de maand.
  • Wekelijkse bridgeavond
  • Gymnastiek onder leiding van een fysiotherapeut.
  • In de wintermaanden een maandelijks zondagochtend concert.